Rajd Flagi

Strona główna

Lista startowa zamknięta !!!

Ramowy program imprezy*:

Baza rajdu (start i meta): Namiot przy pływalni WODNY RAJ w Swarzędzu, ul. Kosynierów 1

12.00 – 12.30
przyjmowanie załóg
12.30 – 13.00
odprawa zawodników
ok.  13.00
start pierwszej załogi na trasę rajdu
ok.  16.30
przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu
ok. 18.00
ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców

* – przedstawiony program ma charakter orientacyjny i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w podanych przedziałach czasowych

Uczestnictwo w imprezie jest nieodpłatne, liczba załóg mogących wziąć udział  w rajdzie zostaje ograniczona ze względów organizacyjnych do 50. Zgłoszenia wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej rajdu będą przyjmowane do dnia 26 kwietnia 2017 r. lub do wyczerpania limitu załóg. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest zamieszczenie na liście startowej.

 

 

Stąd startujemy 🙂

 

rajd flagi_2016-02