Rajd Flagi

Zapisz się

Ponieważ lista  startowa jest już wypełniona do ostatniego miejsca zgłoszenia dokonane od dnia 18 kwietnia 2019 r. po godzinie 18.00 zostaną umieszczone na tzw. liście rezerwowej i będą brane pod uwagę w przypadku rezygnacji załóg z listy startowej.

Imię i nazwisko kierowcy (wymagane)

tel. kierowcy (wymagane)

adres e-mail kierowcy (wymagany)

miejscowość (wymagane)

Imię i nazwisko pilota (wymagane)

tel. pilota (wymagane)

adres e-mail pilota (wymagany)

miejscowość (wymagane)

Dodatkowe osoby w załodze

przejdź do Regulaminu Rajdu

Zgłaszając załogę do Rajdu oświadczamy, że wszystkie zgłoszone w załodze osoby zapoznały się i w pełni akceptują postanowienia regulaminu V JÓZEFINKOWEGO SAMOCHODOWEGO RAJDU FLAGI

rajd flagi_2016-02